Trưởng phòng hành chính

Phụ trách công việc biên, phiên dịch Tiếng Trung cho quản lí người nước ngoài, Tham mưu Giám đốc xây dựng, cải tiến và tổ chức áp dụng cơ chế quản lý hành chính của Công ty

   1.  Phụ trách công việc biên, phiên dịch Tiếng Trung cho quản lí người nước ngoài, Tham mưu Giám đốc xây dựng,  cải tiến và tổ chức áp dụng cơ chế quản lý hành chính của Công ty.
  2. Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, và quản lý thông tin nội bộ ; quản lý trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng Công ty trong Công ty, thông tin đến và đi
  3.   Chủ trì và tham gia tổ chức thiết lập, tạo dựng phát triển uy tín, thương hiệu của Công ty. Giữ gìn và     phát triển mối quan hệ của công ty đối với các cơ quan nhà nước và khách hang.
  4.  Tổ chức phụ trách đời sống và cho chuyên gia người nước ngoài: giấy phép lao động, visa, kí túc xá, …
   5. Phụ trách quản lí các vấn đề liên quan đến hệ thống vận hành nhà máy: Nhà ăn, bảo vệ… và các vấn đề liên quan đến an ninh nhà máy.
   6.  Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu:
    
Yêu cầu công việc:

      1.Trình độ : Đại học trở lên Ưu tiên ứng viên chuyên ngành hành chính quản             trị.
      2. Kinh nghiệm :     có ít nhất 2 năm kinh nghiệm  tổ chức và quản lý hành                   chính
      3. Kiến thức :+ Có kiến thức về quản trị hành chính .
                             +Hiểu về các quy định pháp luật  hiện hành liên quan .
      4.Kỹ năng :   +Tổ chức và quản lí thời gian tốt
                             + Tư duy logic và sáng tạo
                            +Tạo dựng và liên kết các mối quan hệ nội bộ và quan hệ xã hội
                             + Làm việc độc lập và có khả năng chịu áp lực cao
      5. Ngoại ngữ: Tiếng Trung 4 kĩ năng (nghe, nói, đọc, viết) thành thạo , Tiếng             anh giao tiếp cơ bản.
 
FILING