TRAO TẶNG LẠI

Sunrise khuyến khích nhân viên của chúng tôi là những công dân thế giới tốt đẹp, có một vai trò tích cực trong các chương trình phục vụ cộng đồng, cố vấn các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp trong tương lai, và làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi tự hào hỗ trợ Dignity U Wear, cũng như nhiều chương trình khác tại địa phương trong cộng đồng nơi các nhân viên của chúng tôi làm việc và sinh sống.

Dignity U Wear

Từ trụ sở chính tại Jacksonville, FL, Dignity U Wear đối tác với hơn 300 đại lý trên khắp Hoa Kỳ để cung cấp quần áo mới cho những người cần. Các phi lợi nhuận tập trung vào ba sáng kiến chiến lược: học sinh, phụ nữ và trẻ em trong cuộc khủng hoảng, và các cựu chiến binh. Smart Apparel cung cấp áo sơ mi và quần áo thể thao nam để hỗ trợ đối tác của Dignity U Wear với dự án chiến binh bị thương và trang phục cho lính.