KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Sunrise đã tập hợp những khách hàng ưu tú thông qua chuyên môn tuyệt vời, khả năng chính và sự tiến hành có chất lượng. Từ sự trồng trọt những sợi tơ tuyệt vời để cung cấp các thiết kế sản phẩm may mặc… đến những thông số kĩ thuật của các thương nhân bán lẻ, khách hàng của chúng tôi biết họ có thể phụ thuộc vào Sunrise. Mạng lưới sản xuất mở rộng, hiểu về thiết kế và việc buôn bán, cũng như thấu hiểu khách hàng và nhu cầu của nhà bán lẻ, có thể giúp cho Sunprise phát triển sự hợp tác khách hàng mở rộng khắp Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, bao gồm hơn 50 thương hiệu và thương gia hàng đầu.