Những mốc sự kiện quan trọng của tập đoàn Sunrise

Những mốc sự kiện quan trọng của tập đoàn Sunrise


1956. Smart Shirts ltd. được thành lập.
1982. Smart Shirts mua lại bởi công ty Kellwood, USA.
2001. Nhà máy dệt vải Sunrise được thành lập.
2003. Nhà máy vải đan Sunrise được thành lập.
2005. Nhà máy sợi Sunrise XingJiang được thành lập, được tích hợp chuỗi cung ứng dệt may.
2007. Nhà máy dệt Sunrise Shengzhou được thành lập, Nhà máy đan vải Sunrise Shengzhou được thành lập.
2008. Tập đoàn Youngor giành được Smart Shirts.
2010. Nhà máy dệt vải Anhui được thành lập.
2010. Mở rộng giai đoạn II của nhà máy vải Sunrise Shengzhou.
2010. Dệt Sunrise Shengzhou mua công ty trách nhiệm hữu hạn Smart Shirts (Trung Quốc), bao gồm trong việc mua lại, thêm vào Việt Nam nhà máy may dệt.

2011. Sunrise sáp nhập với Smart Shirts để trở thành một trong những công ty dệt may và sản xuất hàng may mặc lớn nhất trên toàn thế giới.
2012. Sunrise mở thêm hệ thống nhà máy may dệt tại Việt Nam.
2013. Sunrise Shengzhou hoàn tất việc mua lại của công ty dệt Youngor Sunrise.
2013. Tập đoàn Sunrise được thành lập.

2013. Sunrise mở thêm nhà máy tại Việt Nam và Campuchia.